Herroeping en garantie van de V.O.F. “Houthandel Gigant” gevestigd te Coevorden aan de Trageldijk 1A

Retourneren
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het orderbedrag exclusief verzendkosten en handelingskosten (20%) gecrediteerd. De kosten voor retour van uw huis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@houthandelgigant.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Herroepingsrecht

7.1 Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

7.2 Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

7.3 Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
• die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
• die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
• die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
• die snel kunnen bederven of verouderen;
• waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
• voor losse kranten en tijdschriften;
• voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling
heeft verbroken;
• voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
• Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
• betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde
datum of tijdens een bepaalde periode;
• waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
bedenktijd is verstreken;
• betreffende weddenschappen en loterijen.

Garantie
De garantievoorwaarden bij Houthandel Gigant zijn ontworpen om onze klanten gemoedsrust te bieden bij de aankoop van houtproducten. Bij Houthandel Gigant streven we naar de hoogste kwaliteit en duurzaamheid in al onze producten, en we willen ervoor zorgen dat onze klanten tevreden zijn met hun aankoop.
Onze garantie dekt normaal gesproken fabricagefouten en onvolkomenheden in het hout. Als u een product ontvangt dat defect is of niet aan uw verwachtingen voldoet, neem dan onmiddellijk contact met ons op. We zullen ons best doen om het probleem op te lossen, hetzij door reparatie, vervanging of restitutie, afhankelijk van de situatie. Het is belangrijk op te merken dat onze garantie niet van toepassing is op schade als gevolg van onjuist gebruik, verwaarlozing, verkeerde installatie of natuurlijke slijtage. We raden aan om onze producten volgens de instructies te behandelen en te onderhouden om de levensduur te verlengen. Om aanspraak te maken op garantie, heeft u meestal uw aankoopbewijs nodig, dus bewaar dit zorgvuldig. De duur van de garantie kan variëren afhankelijk van het product, dus controleer de specifieke garantievoorwaarden voor elk item. Bij Houthandel Gigant zijn we trots op onze toewijding aan klanttevredenheid en streven we ernaar om eventuele problemen met uw aankoop snel en efficiënt op te lossen. We willen dat u met vertrouwen bij ons kunt winkelen, wetende dat uw investering in kwaliteitshout beschermd is door onze garantievoorwaarden.

Houthandel Gigant
Trageldijk 1
7741KN Coevorden
Mail: info@houthandelgigant.nl
Telefoon: 0524-234565
KvKnummer: 60659832
B.T.W. nummer: NL854003265B01
******
Vastgesteld door de directie van Houthandel Gigant, september 2023